فراخوان مقالات داخلی انجمن های علمی پوهشی معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س)

فراخوان مقالات داخلی انجمن های علمی پوهشی معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س)

فراخوان نشریات انجمن ها1400

معاونت پژوهش جامعه الزهرا به منظور حمایت و تقویت فرهنگ پژوهش در نشریات تخصصی و داخلی مقالات طلاب را می پذیرد.

معاونت پژوهش جامعه الزهرا به منظور حمایت و تقویت فرهنگ پژوهش در نشریات تخصصی  و داخلی مقالات طلاب را می پذیرد.

فراخوان مقاله برای تقویت روحیه پژوهش طلاب بوده و در مجلات زیر چاپ می شود:

نشریات تخصصی:
نشریه تخصصی انجمن علمی - پژوهشی تاریخ با عنوان: «جستارهای تاریخ اسلام»؛
نشریه تخصصی انجمن علمی - پژوهشی تعلیم و تربیت با عنوان: «مطالعات تربیتی و روانشناختی خانواده»؛

نشریات داخلی؛
نشریه داخلی انجمن علمی - پژوهشی تفسیر و علوم قرآن با عنوان: «کتاب مسطور»؛

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر