اخبار

خانواده از مهم ترین عناصر نظام اجتماعی و نهاد فعال جامعه‌ساز است

نقش زنان در راهکارهای تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن و حدیث

استاد جامعه الزهرا علیهاالسلام با بیان اینکه زنان عناصری سازنده در جامعه هستند، گفت: زنان به واسطه نقش و جایگاه تربیتی در خانواده و نیز نقش کلیدی در مناسبات اجتماعی؛ در تغییر ارزش‌ها، باورها و رفتارها در جامعه مؤثر هستند و خانواده از مهم‌ترین عناصر نظام اجتماعی و نهاد فعال جامعه ساز است....

شصت و هشتمین پیش نشست کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث

photo_2021-04-25_00-03-32

شصت و هشتمین پیش نشست کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث با موضوع« نقش تربیتی مادران در تحقق تمدن نوین اسلامی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی۲»، برگزار می‌کند. ...