ساختار سازمانی

v2. pajoheshchart

 

دفتر تهیه و تدوین متون درسی

با توجه به نیاز به تدوین متون درسی متناسب با معارف غنی اسلامی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اداره تهیه و تدوین متون درسی به منظور ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی این حوزه، در معاونت پژوهش به فعالیت می‌پردازد. اهم وظایف این دفتر عبارتند از:

 

- برنامهریزی و ارزیابی متون و منابع درسی؛

- تأمین متون درسی براساس برنامه آموزشی مصوب در قالب شناسایی، تألیف و ترجمه؛

- تدوین متون کمک درسی و راهنمای تدریس منطبق با سیاستهای جامعه؛

- تأیید متون درسی براساس برنامههای آموزشی مصوب با مشارکت گروههای آموزشی و پژوهشی جامعه متناسب با موضوع درسی.

 

اداره انتشارات

اداره انتشارات جامعهالزهرا سلام الله علیها با هدف چاپ، نشر و توزیع کتب تصویب شده شورای نشر پژوهشی و ترویجی، نشریات مکتوب و الکترونیک و محصولات نرمافزاری علمی و اسلامی جامعه فعالیت میکند. به منظور ارتباط با این اداره میتوانید از طریق راههای ارتباطی زیر اقدام نمایید. از جمله وظایف این اداره عبارتند از:

 

- تولید فنی، چاپ و انتشار کتب و نشریات مکتوب و الکترونیک؛

- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای آمادهسازی، چاپ و توزیع؛

- توسعه بهرهگیری از فناوریهای لازم در تأمین نیازهای تولید فنی، چاپ و تکثیر جامعه؛

- رصد، کنترل و توسعه توزیع محصولات انتشاراتی جامعه.

 

اداره کل امور پژوهشی

اداره کل امور پژوهشی یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت پژوهش است که به منظور فراهم کردن زمینههای لازم جهت جذب و اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشگران، بر اساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و بهبود فعالیتهای علمی از قبیل چاپ مقالات در مجلات داخلی،  شرکت در مجامع علمی و همایشهای داخلی و بین المللی و ... فعالیت مینماید. این اداره علاوه بر حمایت از انجام طرحهای پژوهشی و کلان پروژههای تحقیقاتی می­کوشد تا در راستای گسترش ارتباط با سایر مراکز پژوهشی نیز به توفیقاتی دست یابد. «اداره امور پژوهشگران» و «اداره برنامهریزی، ارزیابی و همکاریها» از جمله ادارات این بخش میباشند. عمده وظایف این اداره کل به شرح زیر است:

 

- نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهشی جامعه؛

- شناسایی، جذب و ساماندهی پژوهشگران و محققان کارآمد؛

- شناسایی طلاب مستعد پژوهشگری و جهتدهی آنها به فعالیتهای پژوهشی روشمند؛

- برنامهریزی دانشافزایی و مهارتافزایی پژوهشی طلاب و پژوهشگران.

 

* اداره امور پژوهشگران

اداره امور پژوهشگران یکی از دفاتر اداره کل امور پژوهشی است که عهدهدار نظارت بر امور پژوهشی طلاب، اساتید و پژوهشگران جامعهالزهرا سلام الله علیها، اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی- پژوهشی و هدایت انگیزهها و استعدادهای پژوهشی به سمت نیازهای اساسی جامعه است. اهم وظایف این اداره عبارتند از:

 

- برنامهریزی تربیت پژوهشگر و پشتیبانی و حمایت از طرحهای پژوهشی آنان؛

- اولویتسنجی پژوهشی و جهتدهی به تحقیقات طلاب در مسیر اولویتهای پژوهشی؛

- آسیبشناسی موضوعی، محتوایی و فرایندی آثار و پژوهشهای طلاب؛

- ارائه خدمات مشاوره و هدایتی به طلاب و پژوهشگران در زمینههای امور پژوهشگران.

 

اداره برنامهریزی، ارزیابی و همکاریها

اداره برنامهریزی، ارزیابی و همکاریها یکی از دفاتر اداره کل امور پژوهشی است که در راستای تدوین سیاستها، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی فعالیتها و امور کلان پژوهشی فعالیت مینماید. عمدهترین وظایف آن عبارتند از:

 

- نظارت و ارزيابي عملکرد و پيشرفت فعالیت واحدهای پژوهشي؛

- نیازسنجی و شناخت اولویت­ های پژوهشی و برنامهریزی جهت تامین آنها؛

- شناسایی فرصت­ های حضور جامعه در مجامع علمی پژوهشی مرتبط؛

- ايجاد زمينه عقد موافقتنامه ­ها و قراردادها در مبادلات علمي- پژوهشي و فرصت­ های مطالعاتی.

 

اداره کل خدمات پژوهشی

 اداره کل خدمات پژوهشی یکی دیگر از ادارات زیرمجموعه معاونت پژوهش میباشد که مدیریت تدارکات و پشتیبانی در خصوص زمینهسازی انجام بهینه فعالیتهای پژوهشی را بر عهده دارد. این بخش از دو «اداره پشتیبانیهای پژوهشی» و «اداره کتابخانه و بانک ­های اطلاعاتی» تشکیل شده است. عمده وظایف این اداره کل به شرح زیر است:

 

- برگزاری همایشها، نشستها، جشنوارهها و کرسیهای پژوهشی؛

- زمینهسازی عرضه آثار علمی طلاب و پژوهشگران؛

- پشتیبانیهای لازم در تأسیس انجمنها، موسسات و گروههای علمی پژوهشی؛

- راهاندازی نشریات مکتوب و الکترونیکی پژوهشی؛

- ارائه خدمات نشر و عرضه مناسب محصولات پژوهشی.

 

* اداره پشتیبانیهای پژوهشی

اداره پشتیبانیهای پژوهشی یکی از دفاتر اداره کل خدمات پژوهشی است که به منظور ارتقای سطح علمی و بنیه پژوهشی طلاب مستعد، با فراهم آوردن زمینه­ های مناسب برای انجام فعالیت­ های جمعی علمی- پژوهشی و بهرهگیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی، به فعالیت می­پردازد. از جمله فعالیتهای این اداره برگزاری جشنواره‌ها، همایشها، نشستها، کارگاهها و کرسی­‌های علمی- پژوهشی است. این اداره همچنین به منظور حمایت از فعالیتهای جمعی و خودجوش پژوهشی و مشارکت طلاب مستعد و توانمند در مسیر بالندگی علمی و فرهنگی حوزه خواهران، انجمنهای علمی پژوهشی را در رشتههای مختلف تحصیلی تأسیس نموده است. اهم وظایف این اداره عبارتند از:

 

- فراهم آوردن زمینه اجرایی حضور فعال طلاب و پژوهشگران در انجمنها، همایشها، نشستها، جشنوارهها و کرسی‌های پژوهشی؛

- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها، جشنواره‌ها و کرسی‌های پژوهشی؛

- برگزاری کارگاه‌های مهارتی- پژوهشی برای طلاب، اساتید و پژوهشگران؛

- برگزاری نمایشگاه‌های آثار و توانمندی­ های پژوهشی طلاب و پژوهشگران.

 

* اداره کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی

کتابخانه جامعهالزهرا سلام الله علیها یکی از بزرگترین کتابخانههای حوزه علمیه خواهران، متشکل از دو کتابخانه عمومی و تخصصی است که شامل بخشهای مرجع، آرشیو نشریات، پایاننامهها، بانک اطلاعات و شبکه علمی میباشد. کتابخانه مرکزی از سال 1365 فعالیت خود را آغاز کرد. خدمترسانی آن ابتدا به صورت سنتی بود اما از سال 1378 فرآیند فهرستنویسی و ردهبندی متناسب با سیستمهای استاندارد جهانی به صورت رایانهای آغاز شد. هم اکنون در کتابخانه، نرمافزار کتابخانه سیمرغ مستقر می­باشد. منابع کتابخانه بر اساس نظام ردهبندی کنگره (LCC) تنظیم شده است که یکی از سیستمهای مطرح در سازماندهی منابع کتابخانههای تخصصی به شمار می­ رود.