تربیت مترجم

مترجمی و ترجمه‌شناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی است که از تاریخ بسیار کهن به علت نیازهای زمانی و مکانی مورد توجه بوده است. با توجه به پیشرفت‌های حاصله در کلیه علوم و فنون، به خصوص در قرن حاضر و نیاز به تبادل اطلاعات و برگرداندن پژوهش‌های انجام شده در کشورهای مختلف جهان به زبان‌های گوناگون و استفاده جوامع مختلف از تجربیات و دانش یکدیگر، تربیت مترجمان زبده و ترجمه‌شناسان مجرب و کارآمد، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. از این‌رو معاونت پژوهش با هدف آشنایی با اصول و روش ترجمه، ایجاد تسلط نسبی بر مهارت‌های خواندن و نوشتن در زبان‌آموزان و مهارت‌افزایی زبان‌آموزان در ترجمه متون اسلامی. از سال 1397 اقدام به برگزاری دوره تربیت مترجم به دو زبان انگلیسی و عربی نمود. تاکنون دوره تربيت مترجم انگلیسی طي سه نيمسال تحصيلي با گذراندن 32 واحد درسی و دوره تربيت مترجم عربی طي سه نيمسال تحصيلي با گذراندن 36 واحد برگزار شده است. 

 اهداف

 *

آشنایی با اصول و روش ترجمه از زبان مبدأ به زبان مقصد و بالعکس؛

ایجاد تسلط بر مهارت‌های خواندن و نوشتن در زبان‌های مورد مطالعه؛

مهارت‌افزایی زبان‌آموزان در ترجمه متون اسلامی.

 

ENG ARABI
                                                پوستر انگلیسی پوستر فارسی                                                    پوستر عربی پوستر فارسی