جشنواره پژوهشی بانو امین

جشنواره پژوهشی بانو امین(ره) به منظور تکریم آثار برگزیده و جایگاه علمی دانش آموختگان، انسجام بخشی به پژوهش ­ها و پایان‌نامه­ ها در جهت تقویت بنیه پژوهشی و تلاش در راستای ایجاد فضای سالم برای رقابت پژوهشی از سال 1391 به همت معاونت پژوهش جامعه الزهرا سلام الله علیها برگزار می‌شود. از جمله اهداف برگزاری این جشنواره، گسترش روحیه پژوهش و تقویت نشاط علمی میان طلاب جامعه‌الزهراسلام الله علیها، تثبیت نظام آموزش پژوهش‌محور، تعمیم رقابت علمی به همه سطوح علمی و سامان‌بخشی به آثار بانوان پژوهشگر است.

 

لوگوی جشنواره بانوامین

  

 

اولین جشنواره بانوامین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین  

 

 

دومین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین

 

 

سومین جشنواره بین المللی بانوامین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین

 

 

چهارمین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین

 

 

پنجمین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین

 

 

ششمین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین

 

 

هفتمین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین  

 

هشتمین جشنواره بانو امین(ره)

لوگوی جشنواره بانوامین  

 

نهمین جشنواره بانو امین(ره)

 لوگوی جشنواره بانوامین

 

دهمین جشنواره بانو امین(ره)