گروه تاریخ

گروه پژوهشی تاریخ اسلام از سال 1380 تاسیس شد. در سال 1386 تحولات زيادی در جهت پيشرفت کمی و کيفی گروه صورت گرفت که تشکيل 4 کار گروه با عناوين سيره نبوی، تاريخ تشيع، تاريخ اهل بيت(ع) و تمدن اسلامي، یکی از مهمترین اقدامات در جهت تخصصی شدن فعالیت پژوهشگران این گروه بود. پس از آن نیز از سال 1390، این گروه به صورت تخصصی در حوزه تاریخ اسلام فعالیت دارد.

  •  اهداف گروه

  1.  هدايت، تقويت، توسعه و ساماندهي پژوهش‌های تاریخ اسلام؛
  2. جذب محققان و کارشناسان در رشته تاريخ اسلام؛
  3. تعميق و توسعه پژوهش‌های بنيادی و کاربردی؛
  4. پرورش استعدادهای پژوهشی پژوهشگران جوان؛
  5. انجام پژوهش‌های مورد نياز جامعه اسلامی.

  

  • مدیران گروه علمی تاکنون

 v2. مدیران گروه تاریخ

 

 

 

 

  

 

  • اعضای گروه تاریخ

*

خانم فرزانه حکیم زاده (مدیر گروه)

*

خانم نفیسه قاسمی (دبیر گروه)

اعضای شورای علمی گروه

*

خانم رویا باقری

*

خانم ناهید طیبی

*

حجت الاسلام حسین حسینیان مقدم

*

آیت الله محمد هادی یوسفی غروی

*

آقای منصور داداش نژاد

پژوهشگران گروه

*

خانم خدیجه کیهانی

*

خانم زهرا مقدسی

*

خانم زهرا یوسفیان

*

خانم رویا باقری

*

خانم اعظم ابوالحسنی

*

خانم زهرا محمدی

*

خانم زینب ابراهیمی

*

خانم شریفه نبوی

*

خانم صغری فهیمی

*

خانم صفورا سالاریه

*

خانم طاهره رضایی

*

خانم فاطمه کرمی

*

خانم مرضیه شریفی

*

خانم ناهید طیبی

*

خانم نرگس مجیدی نسب

*

خانم هاجر رضایت