گروه تعلیم و تربیت اسلامی

گروه پژوهشی اخلاق و تربیت اسلامی در سال تحصیلی 85- 84 با هدف تربیت پژوهشگر، مدرس و استاد راهنما جهت راهنمایی پایان‌نامه‌های سطوح عالی تشکیل شد. این گروه همزمان با فعالیت‌های پژوهشی خود، دوره‌ آموزشی پژوهشگران خود را در دستور کار داشت.

  •  اهداف گروه

  1. تبیین مبانی نظری دانش تعلیم و تربیت اسلامی و تعمیم آن به عرصه‌های گوناگون فردی و اجتماعی؛
  2. ترسیم نظام اخلاقی و تربیتی اسلامی و کارآمدی آن؛
  3. دفاع از آموز­ه‌های اخلاقی و پاسخ به شبهات مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت اسلامی.

  

  • مدیران گروه علمی تاکنون

 v2. مدیران گروه تعلیم و تربیت

 

 

 

 

 

 

  • اعضای گروه تعلیم و تربیت اسلامی
*

آقای حسین کارآمد(مدیر گروه)

*

خانم زهرا مرزبان(دبیر گروه)

اعضای شورای علمی گروه

*

حجت الاسلام ولی الله هاشم پور

*

خانم فاطمه شریفی

*

خانم سوسن بهرامی

پژوهشگران گروه

*

خانم بنت‌الهدی افشاری‌نژاد

*

خانم رضیه برجیان

*

خانم زهره برجیان

*

خانم فهیمه معصومی موحد

*

خانم کبری جهانی

*

خانم زینب کبیری

*

خانم سیده زینب رضوانی

*

خانم رویا کاظمی

*

فاطمه جمشیدی