گروه فلسفه و کلام

وظیفه اصلی حوزه علمیه، تبیین‌ و هموار نمودن مسیر معرفت دینی برای توده مردم است. طبیعی است وظیفه پژوهشگران آموزه‌های دینی مستثنی از رسالت فوق نیست؛ فعالان عرصه تحصیل و پژوهش علوم دینی هیچگاه از مسأله خردورزی و علوم عقلی بی‌نیاز نبوده و نیستند و امروز با توجه به شبهات موجود می‌توان از آن به عنوان یک ضرورت یاد کرد. بر همین اساس گروه پژوهشی فلسفه و کلام برای تولید علم و اندیشه دینی و تمییز دادن حق از باطل و سره از ناسره، رسالتی جدا از اهداف علم کلام و علم فلسفه ندارد؛ زیرا علوم عقلی در کنار علوم نقلی برای مستدل کردن آموزه‌های دینی و اتقان و استحکام آن تلاش می‌کند. از این رو، گروه پژوهشی فلسفه و کلام در سال 1388 آغاز به کار نمود.

  •  اهداف گروه

  1. تلاش برای رسیدن به یقین در اعتقادات دینی؛
  2. حفظ قواعد دین از شبهات؛
  3. حفظ و صیانت از تفکر توده‌های مردم در برابر لغزش‌ها؛
  4. بنا نمودن اصول محکم در عرصه معرفت دینی.

  

  • مدیران گروه علمی تاکنون

v2. مدیران گروه فلسفه

 

 

 

 

 

 

 اعضای گروه علمی پژوهشی فلسفه و کلام

*

آقای ابراهیم علی پور (مدیر گروه)

 *

خانم زهرا مرزبان (دبیر گروه)

اعضای شورای علمی گروه

*

خانم زهره برقعی

*

خانم فاطمه شریف فخر

*

خانم فاطمه نبوی

پژوهشگران

*

خانم زکیه اسدی

*

خانم زکیه فلاح یخدانی

*

خانم معصومه اسماعیلی

*

خانم خدیجه هاشمی

*

خانم نرگس موحدی

 *

خانم اکرم قربانی قمی

 *

خانم زهرا مرزبان

 *

خانم زینب شیرین‌کار

 *

خانم سیده کلثوم علوی

 *

خانم فاطمه الیاسری

 *

خانم فاطمه بنی‌اسدی

 *

خانم فاطمه بهجت

 *

خانم فهیمه معصومی