تازه های نشر

ردیف عنوان کتاب مولف سال چاپ
1 اخلاق و آداب تعلیم و تعلّم (درسنامۀ اخلاق 2) میثم قاسمی 1398
2 ارمغان اربعین جواد محدثی 1398
3 الأدوات النّحویة ودورها في تفسیر القرآن المجید (النحو العالي)  محمود طیب حسینی؛ تدوین‌گر: اقدس رحیمی 1398
4 المنهج الدراسي (دروسٌ تمهیدیّة في الفقه الاستدلالي علی المذهب الجعفري) فقه 4 محمدباقر الإیراوانی؛ تدوین‌گر: فاطمه حسن خانی 1398
5 المنهج الدراسي (دروسٌ في علم الاُصول) الحلقة الثالثة سید محمدباقر الصدر(قده سره)؛ تدوین‌گر: محمد انصاری پیرسرایی 1398
6 المنهج الدراسي لاُصول الفقه 1 (مباحث الألفاظ) محمّدرضا المظفر؛ تدوین‌گر: خدیجه حسین‌زاده 1398
7 المنهج الدراسي لاُصول الفقه 3 (مباحث الحجّة) محمّدرضا المظفر؛ تدوین‌گر: مریم مشایخی 1398
8 بیان نوین احکام بانوان گروه علمی تبلیغ 1398
9 درآمدی بر علم اخلاق رضا حبیبی، حمیدرضا حق‌شناس، یحیی حبیبی، کاظم دلیری 1398
10 درسنامۀ امامت در قرآن با تأکید بر اندیشه‌های علامه طباطبایی(ره) مسعود تاج آبادی 1398
11 درسنامۀ آیات الاحکام غلام حسن حیدری؛ تدوین‌گر: اقدس رحیمی 1398
12 رابطه عقل و ایمان از دیدگاه غزالی و ملاصدرا ملیحه محمودی بیات 1398
13 روش نوین بیان احکام   1398
14 زن و خانواده در ادیان (با رویکرد تطبیقی) علی غلامی؛ تدوین‌گر: سمیه حاجی اسماعیلی 1398
15 زن و خانواده در قرآن علامه سید محمدحسین طباطبایی؛ تدوین‌گر: خدیجه کریمی 1398
16 سازو کار فعالیت های پژوهشی پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب مهدی جمشیدی 1398
17 علوم خوش‌مزه ـ اول دبستان مجتمع هدی 1398
18 علوم خوش‌مزه ـ دوم دبستان مجتمع هدی 1398
19 کاوشی در علوم ـ ششم دبستان مجتمع هدی 1398
20 کلی و جزئی در منطق و فلسفۀ سینوی فرح رامین 1398
21 مجموعه مقالات ارزیابی کتاب‌های درسی (در حوزۀ علوم اسلامی) 1 جمعی از نویسندگان 1398
22 مجموعه مقالات ارزیابی کتاب‌های درسی (در حوزۀ علوم اسلامی) 2 جمعی از نویسندگان 1398
23 نمی از یمی (اندیشه ورزی در معارف مهدوی) جمعی از نویسندگان 1398