تا 31 مرداد ماه تمدید شد

سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی و حقوق

تمدید سومین کنفرانس بین المللی تا 31 مرداد