به همت پشتیبانی معاونت پژوهش جلسه شورای سر دبیران برگزار شد

به همت پشتیبانی معاونت پژوهش جلسه شورای سر دبیران برگزار شد

جلسه شورای سردبیران

جلسه شورای سر دبیران، زمان: شنبه 4 مردادماه99 با قدرشناسی و تشکر از حضور دبیران و سردبیران ارجمند انجمن های علمی پژوهشی معاونت پژوهش

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر