کتاب «پاداش های دنیوی و اخروی(بررسی مقایسه ای از منظر قرآن)» نوشته خانم فرزانه سبحانی توسط انتشارات جامعة الزهرا علیهاالسلام چاپ و منتشر شد.

کتاب «پاداش های دنیوی و اخروی(بررسی مقایسه ای از منظر قرآن)» نوشته خانم فرزانه سبحانی توسط انتشارات جامعة الزهرا علیهاالسلام چاپ و منتشر شد.

کتاب پاداش دنیوی و اخروی

تبدیل پایان نامه به کتاب کتاب «پاداش های دنیوی و اخروی(بررسی مقایسه ای از منظر قرآن)» نوشته خانم فرزانه سبحانی توسط انتشارات جامعة الزهرا علیهاالسلام چاپ و منتشر شد. کتاب «پاداش های دنیوی و اخروی(بررسی مقایسه ای از منظر قرآن)» به همت معاونت پژوهشی جامعة الزهرا ـ علیها السلام ـ تدوین و چاپ شد.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر