همایش مبانی_علوم_انسانی_اسلامی

همایش مبانی_علوم_انسانی_اسلامی

photo_2021-10-23_14-00-32

دانشگاه امام صادق﴿؏﴾ با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی برگزار می‌کند: نخستین همایش بین المللی"مقاومت اسلامی: در نظر و عمل"

مبانی_علوم_انسانی_اسلامی
همایش
دانشگاه امام صادق﴿؏﴾ با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی برگزار می‌کند:

نخستین همایش بین المللی"مقاومت اسلامی: در نظر و عمل"

محورهای همایش:

۱. مبانی و مؤلفه‌های نظری مقاومت اسلامی (قرآن، سیره، متفکّران و ...).

۲. الگوهای نظری و عملی مقاومت اسلامی (ویژگی ها، الزامات، ساختار و سازمان، فرهنگِ سیاسی و...)

۳. حکمرانی، دولت و مقاومت در منطقه غرب آسیا.

۴. روندها و جریان های معارض مقاومت در منطقه غرب آسیا.

۵. قدرت‌های بزرگ و مقاومت در منطقه غرب آسیا.

۶. دیپلماسی اقتصادی و مقاومت در منطقه غرب آسیا: بازیگران، فرصت ها و موانع.

۷. مردم و مقاومت در منطقه غرب آسیا.

۸. سازمان‌های بین المللی-منطقه‌ای و مقاومت در غرب آسیا.

۹. فضای مجازی و مقاومت در منطقه غرب آسیا.

۱۰. آسیب شناسی مقاومت در منطقه غرب آسیا.

 زمان برگزاری: ۶ دی ماه ۱۴۰۰

 مکان برگزاری: دانشگاه امام صادق﴿؏﴾

آخرین مهلت ارسال
چیکده مقالات: ۱ آذر ماه ۱۴۰۰

آخرین مهلت ارسال
اصل مقالات: ۱ دی ماه ۱۴۰۰

 نشانی سایت:

 www.conference.isu.ac.ir

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر