کارگاه « آشنایی مقدماتی با نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA و Nvivo جهت کدگذاری»(ویژه اساتید)

کارگاه « آشنایی مقدماتی با نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA و Nvivo جهت کدگذاری»(ویژه اساتید)

نامگذاری روز سوم خانم حقانی هفته پژوهش1400

کارگاه « آشنایی مقدماتی با نرم‌افزارهای تحلیل داده‌های کیفی MAXQDA و Nvivo جهت کدگذاری»(ویژه اساتید) سرکار خانم دکتر ریحانه حقانی ساعت 17- 15 لینک حضور https://b2n.ir/p95965

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر