به همت معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا(س)؛

کرسی ترویجی «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» برگزار شد

کرسی ترویجی

بیست و ششمین کرسی ترویجی جامعه‌الزهرا(س) با موضوع «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» با ارائه خانم مریم برقعی و بدون حضور مخاطب در پژوهشگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد.

بیست و ششمین کرسی ترویجی جامعه‌الزهرا(س) با موضوع «مشروعیت اسقاط حقوق زوج به عنوان مهریه» از سوی معاونت پژوهش در پژوهشگاه حضرت معصومه علیهاالسلام روز چهارم اردیبهشت ماه و بدون حضور مخاطب برگزار شد.

این کرسیترویجی با ارائه سرکار خانم مریم برقعی تشکیل شد و سرکارخانم فاطمه سیفی به عنوان ناقد و سرکار خانم دکتر خانم زهرا سادات سرکشیکیان به عنوان دبیر این کرسی حضور داشتند.

خانم سیفی در ابتدا از مقاله مورد نظر تشکر و برخی نکات مثبت مقاله را اشاره نمودند، از جمله: نوآوری موضوع و کاربردی بودن و در ادامه نقدهایشان را در دو محور مبنی بر اشکالات شکلی و محتوایی بیان فرمودند. اشکالات شکلی عبارت بود از:

1- چکیده و برخی از مباحث متن اجمال دارد؛

2- در مباحث پراکندگی دیده می شود و نظم و شماره دهی مطالب زیاد منظم نیست و برخی از جملات به ویراستاری نیاز دارد؛

اشکالات محتوایی عبارت بود از:

1- برخی از لغات به معنای لغوی آنها اشاره نشده است؛

2- آیه ای که در ادله تمکین مطرح شده باید استدلال شود؛

3- در ادله تمکین در دلیل عقلی به آقای سبزواری استناد شده که بهتر است نام صاحب اثر دقیق ذکر شود تا از فرد دیگری که مشابه اسم ایشان است تفکیک شود؛

4- ذکر شده که عقل دلالت بر لزوم تمکین می کند، در حالی که بهتر است گفته شود سیره عقلا دلالت بر لزوم تمکین می کند؛

5- در بحث اذن خروج از منزل ذکر گردید که اصل اولی جواز است اما دلیل این اصل در متن ذکر نشده است؛

6- در بحث تعلیق مهریه اجمال وجود دارد؛

7- نگارنده ادعا کرده نمیتوان اسقاط تمام حقوق زوج را به عنوان مهریه قرار داد، و دلیل این است که این امر با قیمومیت زوج منافات دارد، اما به نظر می رسد که بهتر است دلیل محکم تری برای این ادعا بیان شود؛


2  - به علت وضوح معنای مشهور نزد لغویین به توضیح معنای برخی لغات اکتفا شده است؛

در پایان جلسه سرکار خانم سرکشیکیان از حضور اساتید در این جلسه تشکر و قدردانی نمودند.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر