انجمن علمی ـ پژوهشی تاریخ

گزارشی اجمالی فعالیتهای انجمن علمی پژوهشی تاریخ

گزارشی اجمالی فعالیتهای انجمن علمی پژوهشی تاریخ معاونت پژوهش جامعه الزهرا در سال 98 به شرح ذیل می باشد:

معرفی انجمن علمی پژوهشی تاریخیک بازدید از مخزن کتابخانه رسول جعفریان و۳ نشست و دومحفل علمی با پخش و نقد  فیلم تاریخی فیلم مکه یا پترا و طبیب برگزار شد.

برنامه سیر مطالعاتی تاریخی با حضور دکتر یعقوب زاده در حال انجام است و  کانال مجازی انجمن تاریخ در پیام رسان ایتا با بارگذاری برنامه های تولیدی اعضای فعال انجمن و  منبر ومسابقات مجازی در پیام رسان ایتا در ایام محرم و صفر راه اندازی شد.

میز انجمن  تاریخ  و سوال و جواب کتبی و رزق پژوهشی در سالن شهید قدوسی به منظور تعامل با طلاب و تبلیغ چهره به چهره دایر شد.

کمیسیون تخصصی ارزیابی مقالات همایش ابوطالب (ع) وکمک در نگارش و ارزیابی مقالات طلاب در زمینه همایش ابوطالب انجام گرفت.

همکاری با گروه تاریخ پژوهشگاه در  برگزاری کارگاه تئوری گراندد با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه جمیلی انجام پذیرفت.

نشست معرفی همایش دویست سال خشونت، خیانت و خرافه پرستی برگزار گردید و گروهی مجازی جهت هدایت و راهنمایی طلاب برای نگارش تشکیل گردید.

مقالاتی با کمک استاد ارجمند سرکار خانم مهرجویی به همایش ال بویه ارسال و کارگاه منبع شناسی متون تاریخی  در فضای مجازی تشکیل گردید .

نخستین شماره نشریه انجمن تاریخ با عنوان گذرگاه در اسفند ماه ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر