سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی برگزار می شود

1. سومین کنگره بین المللی نوآو

سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

محورهای کنگره

الف) نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی

واژه پژوهی در علوم انسانی اسلامی ـ تقریب مذاهب و وحدت اسلامی ـ اسلام و سلامت روان ـ وقف در اسلام ـ فلسفه و کلام اسلامی ـ عفاف و حجاب در اسلام ـ مدیریت شهری و شهر اسلامی ـ حکمت اسلامی در هنز و معماری ـ بحران‌های ژنوپلیتیکی جهان اسلامی ـ اسلام و روابط بین الملل ـ نوآوری و تحقیق در حوزه زبان شناسی و آموزش اسلامی ـ نوآوری و تحقیق در حوزه حقوق و علوم سیاسی در اسلام ـ نوآوری و تحقیق در حوزه مطالعات اجتماعی در اسلامی ـ نوآوری و تحقیق در حوزه اقتصاد اسلامی ـ نوآوری و تحقیق در حوزه علوم تربیتی تربیت اسلامی ـ نوآوری و تحقیق در حوزه روانشناسی اسلامی ـ نوآوری و تحقیق در حوزه مدیریت اسلامی

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر