همایش ملّی «جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر»

photo_2021-05-02_13-35-35

«انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی» و «معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی» با همکاری دیگر موسسات و مراکز دانشگاهی برگزار می نمایند.

همایش ملّی «جریان شناسی تدبر قرآن کریم و ظرفیت های اجتماعی آن در ایران معاصر»
مهلت ارسال چکیده مقالات: 31 اردیبهشت 1400
مهلت ارسال مقالات کامل: 15 تیر 1400
تاریخ برگزاری همایش: 23 تیر1400

دبیر علمی: دکتر محسن قاسم پور
دبیر اجرایی: دکتر قاسم درزی
پژوهش گران ارجمند می توانند مقالات خود را به آدرس tadaborhamayesh@gmail.com ارسال بفرمایند. همچنین در صورت نیاز به گفتگوی بیشتر در ارتباط با محورهای فراخوان می¬توانید از طریق آدرسهای زیر با دبیران همایش مرتبط شوید: دکتر محسن قاسم پور ghasempour@kashanu.ac.ir  - دکتر قاسم درزی gh_darzi@sbu.ac.ir

 

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر