قابل توجه اعضای محترم کتابخانه؛ افزایش کار کتابخانه از 7 صبح تا 18

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه؛ افزایش کار کتابخانه از 7 صبح تا 18

DSC00207

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه ساعت کاری کتابخانه تخصصی پژوهش و سالن مطالعه عمومی از شنبه مورخ 1400/3/22 به مدت یک هفته به صورت آزمایشی از ساعت ۷ الی 18 می باشد. در صورت استقبال اعضای محترم ، در مورد این افزایش ساعت کار تا پایان امتحانات تصمیم گیری خواهد شد.

قابل توجه اعضای محترم کتابخانه
 ساعت کاری کتابخانه تخصصی  پژوهش و سالن مطالعه عمومی از شنبه مورخ 1400/3/22 به مدت یک هفته به صورت آزمایشی از ساعت ۷ الی 18 می باشد. در صورت استقبال اعضای محترم ، در مورد این افزایش ساعت کار تا پایان امتحانات تصمیم گیری خواهد شد.               

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر