هفتمین شماره نشریه «آلاء الرحمن» منتشر شد

هفتمین شماره نشریه «آلاء الرحمن» منتشر شد

هفتمین شماره نشریه علمی «آلاء الرحمن» ویژه گروه تفسیر علوم قرآن جامعه الزهرا علیهاالسلام منتشر شد.

هفتمین شماره نشریه «آلاء الرحمن» منتشر شد

هفتمین شماره نشریه علمی «آلاء الرحمن» ویژه گروه تفسیر علوم قرآن جامعه الزهرا علیهاالسلام منتشر شد.

در این نشریه، ۶ مقاله با عناوین «راهکارهای قرآنی توانمندسازی مالی بانوان سرپرست خانوار»، «شروط  تأثیرگذاری مکانیک کوانتومی بر تفسیر قرآن کریم» «توحید در ولایت از دیدگاه تفاسیر المیزان والمنار»، «تحلیل و بررسی ادعای نسخ آیات 20 و 169 ـ 170 سوره آل عمران»، »اختلاف قرائات سوره ی اسراء در سنجه تفاسیر فرقین»، «بررسی و نقد دو شبهه فقهی ابن تیمیه پیرامون مسئله زکات در آیه «ولایت»». درج شده است.

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر