سومین شماره نشریه علمی آموزشی فقه و اصول جامعه الزهرا(سلام الله علیها) «فقه در آینه قلم» منتشر شد

سومین شماره نشریه علمی آموزشی فقه و اصول جامعه الزهرا(سلام الله علیها) «فقه در آینه قلم» منتشر شد

فقه در آینه قلم ج3

سومین شماره نشریه علمی آموزشی فقه و اصول جامعه الزهرا(سلام الله علیها) «فقه در آینه قلم» منتشر شد مقالات «برون رفت از چالش دیه ازاله پلکها با استفاده از قرینه گرایی» / فرحناز قاسمی «بررسی فقهی "لزوم إذن زوج برای خروج از منزل"» / امینه عماد الدین «بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت های فکری و حق التالیف » / سمیه سلطانی تیرانی «فاصله بین دو عمره از منظر فقهای امامیه» / ام کلثوم ایمانی «تطبیق مبنای امتناع اجتماع امر و نهی در مسئله ی نماز در مکان مغضوب» / نجمه سباغ پور

سومین شماره نشریه علمی آموزشی فقه و اصول جامعه الزهرا(سلام الله علیها) «فقه در آینه قلم» منتشر شد
مقالات
«برون رفت از چالش دیه ازاله پلکها با استفاده از قرینه گرایی» / فرحناز قاسمی
«بررسی فقهی "لزوم إذن زوج برای خروج از منزل"» / امینه عماد الدین
«بررسی فقهی ـ حقوقی مالکیت های فکری و حق التالیف » / سمیه سلطانی تیرانی
«فاصله بین دو عمره از منظر فقهای امامیه» / ام کلثوم ایمانی
«تطبیق مبنای امتناع اجتماع امر و نهی در مسئله ی نماز در مکان مغضوب» / نجمه سباغ پور
 آدرس ایمیل جهت ارسال آثار:  feqh.edu@jz.ac.ir   ایتا و سروش: zaki222@

مطالب مرتبط :

اشتراک گذاری:

نظرات

نظری هنوز ارسال نشده است

ارسال نظر