مبلغ عرصه بین‌الملل:

خانواده از مهم ترین عناصر نظام اجتماعی و نهاد فعال جامعه‌ساز است

نقش زنان در راهکارهای تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر قرآن و حدیث استاد جامعه الزهرا علیهاالسلام با بیان اینکه زنان عناصری سازنده در جامعه هستند، گفت: زنان به واسطه نقش و جایگاه تربیتی در خانواده و نیز نقش کلیدی در مناسبات اجتماعی؛ در تغییر ارزش‌ها، باورها و رفتارها در جامعه مؤثر هستند و خانواده از مهم‌ترین عناصر نظام اجتماعی و نهاد فعال جامعه ساز است.

شصت و هشتمین پیش نشست کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث

photo_2021-04-25_00-03-32 شصت و هشتمین پیش نشست کنگره بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث با موضوع« نقش تربیتی مادران در تحقق تمدن نوین اسلامی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی۲»، برگزار می‌کند.

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان برگزار می کند؛

اولین نشست از سلسله جلسات پیرامون انتخابات 1400

photo_2021-04-21_04-47-22 اولین نشست از سلسله جلسات پیرامون انتخابات 1400 به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان برگزار می شود