معاونت پژوهش جامعه‌الزهراسلام الله علیها با همکاری گروه علمی پژوهشی تفسیر پژوهشگاه مطالعات اسلامی برگزار می‌کند

جلسه سوم از سلسله جلسات کارگاه تخصصی «‌نانو در خلقت با رویکرد پژوهش‌های قرآنی» برگزار می شود.

photo_2021-03-06_08-32-45 جلسه سوم از سلسله جلسات کارگاه تخصصی «‌نانو در خلقت با رویکرد پژوهش‌های قرآنی» یکشنبه مورخ 99/12/17 برگزار می شود.

از سوی معاونت پژوهش جامعه‌الزهرا(س) برگزار می‌شود؛

کرسی آزاداندیشی «جلوه قدرت الهی در بیماری‌های فراگیر با محوریت کرونا»

پوستر 15کرسی آزاد اندیشی کرسی آزاداندیشی «جلوه قدرت الهی در بیماری‌های فراگیر با محوریت کرونا» با ارائه خانم دکتر طاهره ماهروزاده در جامعه الزهرا علیهاالسلام برگزار می‌شود.